OFERTA DE ȘCOLARIZARE

Școala Postliceală “Carol Davila” Galați face înscrieri pentru anul școlar 2018-2019 la:
Asistent medical generalist – 2 clase    – durata de școlarizare 3 ani
Asistent medical de farmacie  – 1 clasă   – durata de școlarizare 3 ani    
Se pot înscrie absolvenți de liceu cu /fără examen de bacalaureat
     Înscrierea se face pe bază de dosar care cuprinde:
         –  diploma de bacalaureat/ certificatul de absolvire a liceului în copie și originalul
         –  foaia matricolă pentru clasele IX-XII în copie și originalul
         –  cartea de identitate în copie și originalul
         –  certificatul de naștere în copie și originalul
         –  actul de căsătorie unde este cazul în copie și originalul
         – adeverința medicală
         – dovada de vaccinări
         – 2 fotografii tip buletin
         – taxa de înscriere- 100 lei